ความหมายของตราสัญลักษณ์

เลข 40

เลข 40 เลขอารบิก สื่อถึงการครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี ออกแบบให้ตัวเลขให้มีเป็นความสากล เชื่อมต่อร้อยเรียงกันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปี เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรชั้นนำในผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่สังคม เลขสี่และเลขศูนย์มีการเชื่อมต่อกันและเลขศูนย์ปิดเป็นวงกลมโดยมีตราสัญลักษณ์คณะเทคโนโลยีอยู่ด้านใน สื่อพันธกิจของคณะเทคโนโลยีตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน และมุ่งสร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมจนเป็นคณะชั้นนำ ภายใต้แนวคิด New ISAN ลายจักสาน ที่สื่อถึงการเป็นองค์การชั้นนำของภาคอีสานที่ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สีเหลืองทองในลานจักสานสื่อถึงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีคณะเทคโนโลยี

ช่อดอกเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ประจำคณะเทคโนโลยี ดอกไม้ที่มีสีสันสดใสงดงาม สามารถออกดอกได้แม้ในฤดูแล้ง ทนแดด ทนฝน พร้อมชูช่อ ต้อนรับนักศึกษาที่ใฝ่หาความรู้เพื่อจบไปเป็นนักเทคโนโลยีที่ดีและมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคม มีความอดทน มีความอุตสาหะ สามารถเบ่งบานเจริญงอกงามได้ทุกสภาพแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์คณะเทคโนโลยี

ตราสัญลักษณ์ของคณะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ภายในอะตอมล้อมเกียร์ที่หมายถึงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรม สีแดงคือสีประจำคณะเทคโนโลยี

ครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดงานสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 40 ปี และงานคืนสู่เหย้า ครบรอบ 40 ปี ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการหารายได้ในการร่วมสนับสนุนทุนสถานการศึกษา ในการปรับปรุงโรงอาหารคณะเทคโนโลยี เพื่อรองรับปริมาณนักศึกษา คณะเทคโนโลยี และปรับปรุงสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหาร

ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท่านที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และทำกิจกรรมต่าง ๆ ของน้องๆนักศึกษา ปัจจุบัน โดยบริจาค 499 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว

ร่วมสั่งจองเสื้อที่ระลึก ครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***’ใบเสร็จสำหรับร่วมบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

กรณีรับเสื้อเอง สามารถติต่อรับได้ที่ กองบริหารงานคณะ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งจองเสื้อเพิ่มเติมได้ที่

คุณรัชนี ไกยสวน โทร. 086 860 5589 Email : ratkai@adminweb

คุณรังรอง รัตนะ โทร. 080 696 5926​ Email : srungrong@kku.ac.th

ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“Shaping the Next Chapter of TE-KKU”  กับการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 นี้ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 ร่วมชื่นชมยินดีกับก้าวย่างของคณะเทคโนโลยี กับพิธีมอบรางวัลศรีเฟื่องฟ้า 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล
 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Weather & Climate Change 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการทรัพยากรแห่งอนาคต”
โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายพิเศษระดับนานาชาติ
 
1) ผศ. ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกด้านการประมาณค่าตัวแปรบรรยากาศจากดาวเทียม และการพยากรณ์อากาศเชิงเลขความละเอียดสูง
เพจ Facebook: “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน
 
2) Professor Tsuyoshi Imai, Ph.D.
อาจารย์ประจำ Yamaguchi University, Japan
 
การเสวนาวิชาการ “Shaping the Next Chapter of TE-KKU”
ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน
1) ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
2) รศ. ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข.
อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยี มข.
 
3) ผศ. ดร.ศราวุธ จักรเป็ง
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
4) คุณสมบัติ บงกชโอฬาร
หัวหน้าทีมสำรวจปิโตรเลียมโครงการต่างประเทศ
อดีตผู้จัดการธรณีวิทยาโครงการผลิตปิโตรเลียมบนฝั่ง ประเทศไทย
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน)
 

การบรรยายมุมมองวิจัยของคณะฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ประกาศเจตนารมณ์ 40 ปี คณะเทคโนโลยี มข. โดย ผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข.

 พลาดไม่ได้….กับค่ำคืนสุดพิเศษ กับ กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวเทคโนฯ มข.