สั่งจองเหรียญที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเทคโนโลยี)

ร่วมบริจาคสมทบทุน

เพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “ก้าวปีที่ 60 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรายได้จะเข้าไปยังคณะที่ท่านบริจาคสั่งจองเหรียญ ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้สองเท่า ของเงินที่บริจาค รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงอาคารและห้องเรียน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***สิ้นสุดการสั่งจองเหรียญ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทเหรียญ

เหรียญเดี่ยว ราคา 1,000 บาท/เหรียญ

 

ชุดเซ็ต 3 เหรียญ พร้อมกล่องไม้ ราคา 5,000 บาท/เซ็ต

(เนื้ออัลปาก้า ทองเหลือง ทองแดง) มีจำนวน 50 ชุด เท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมคิด พลตื้อ ผอ.กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี

E-mail : sompol@adminweb

โทรศัพท์ 081 546 2370

 

คุณพนิตนันท์ พานิชพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

E-mail : phanpha@kku.ac.th

โทรศัพท์ 064 487 7874