แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการเตรียมรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการเตรียมรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

โดยขอให้ทุกท่านทำ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการเตรียมรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

ตามลิงก์ข้างล่างนี้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมินความเสี่ยงฯ

หากผลประเมินฯ มีความเสี่ยงขอให้ท่านบันทึกข้อมูลหน้าจอ มาแจ้งขอรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

ได้ที่ คุณศรีสวรรค์ ใจลึก งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี

(ลงชื่อเข้าใช้ kkumail)

แจ้งผล แบบประเมินความเสี่ยงฯ
ติดต่อ สอบถาม