เสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ 36 ปีคณะเทคโนโลยี มข

ราคา 300 บาท ทุกแบบทุกขนาด
หากต้องการให้จัดส่ง บวกค่าส่ง EMS (ค่าส่งตัวละ 50 บาท, ตัวต่อไปตัวละ 30 บาท)

หน้ากากผ้า (Mask) พิมพ์ตราสัญลักษณ์ 36 ปีคณะเทคโนโลยี มข.

ราคาชิ้นละ 80 บาท 2 ชิ้น 150 บาท
หากต้องการให้จัดส่ง บวกค่าส่งคู่ละ 20 บาท (จัดส่งฟรีเมื่อสั่งคู่กับเสื้อโปโล)

ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่คณะเทคโนโลยี

คุณปัทมา ถูกคะเน (ขวัญ) โทรศัพท์ : 094-468-6491 อาคาร TE06 ชั้น 1 ห้องภาษาอังกฤษ

นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สินค้าประเภทเสื้อโปโล เป็นสินค้ารอสั่งผลิต (Pre-order) ใช้เวลาประมาณ 30-45 วันจัดส่ง

 

ติดต่อ สอบถาม