สั่งซื้อเสื้อ หน้ากาก 36 ปี คณะเทคโนโลยี

 

เสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ 36 ปีคณะเทคโนโลยี มข

      ราคา 300 บาท ทุกแบบทุกขนาด
      หากต้องการให้จัดส่ง บวกค่าส่ง EMS (ค่าส่งตัวละ 50 บาท, ตัวต่อไปตัวละ 30 บาท)

   หน้ากากผ้า (Mask) พิมพ์ตราสัญลักษณ์ 36 ปีคณะเทคโนโลยี มข.

      ราคาชิ้นละ 80 บาท 2 ชิ้น 150 บาท
      หากต้องการให้จัดส่ง บวกค่าส่งคู่ละ 20 บาท (จัดส่งฟรีเมื่อสั่งคู่กับเสื้อโปโล)

  ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่คณะเทคโนโลยี

     คุณปัทมา ถูกคะเน (ขวัญ) โทรศัพท์ : 094-468-6491 อาคาร TE06 ชั้น 1 ห้องภาษาอังกฤษ

 

   นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สินค้าประเภทเสื้อโปโล เป็นสินค้ารอสั่งผลิต (Pre-order) ใช้เวลาประมาณ 30-45 วันจัดส่ง