ขอขอบคุณ : วีดีโอจากช่อง 5307 Channel

สาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม