เลื่อนการสอบคัดเลือกโครงการ TESO และกำหนดการประจำปีการศึกษา 2564

         เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายที่ 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 9-12 น. ณ ศูนย์สอบเดิมที่สมัครสอบไว้ 

*** เฉพาะ โอลิมปิก สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ของศูนย์คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น เท่านั้น***

รวมทั้งกำหนดการดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้